Draagvlakbepaling Koopzondagen

In veel Nederlandse gemeenten staat het thema koopzondag hoog op de politieke agenda. Recentelijk wakkerde het vuur verder aan door de instemming van de Tweede Kamer met de initiatiefwet dat gemeenten voortaan zelf mogen beslissen over zondagsopening.
20 december 2012

I&O Research biedt gemeenten een ‘kies-wijzer’

Aan gemeenten de keuze

In veel Nederlandse gemeenten staat het thema koopzondag hoog op de politieke agenda. Recentelijk wakkerde het vuur verder aan door de instemming van de Tweede Kamer met de initiatiefwet dat gemeenten voortaan zelf mogen beslissen over zondagsopening.

Elke gemeente is uniek

Elke gemeente is uniek en heeft eigen prioriteiten op het gebied van economie en leefbaarheid. Lokaal beleid over koopzondagen is maatwerk. I&O Research heeft de laatste twee jaar in meerdere gemeenten de ambtelijke en politieke besluitvorming over zondagsopening ondersteund door onderzoek uit te voeren onder belanghebbenden en te adviseren over het beleid.

Mede vanwege de verschillende belangen en de gevoeligheid van het thema kiezen gemeenten er vaak voor vanuit een breed perspectief inzicht te krijgen in het draagvlak voor koopzondagen.

We hebben veel ervaring met het zorgvuldig meten van dat draagvlak – de verhouding tussen actieve en passieve behoefte en actieve en passieve weerstand. Onder de bevolking, onder winkeliers en hun personeel en onder bezoekers. Ook hebben we van veel gemeenten kennis in huis over de lokale en regionale koopstromen en de rol van toerisme en evenementen.

Een kieswijzer voor een onderbouwde beslissing

Ingrediënten van de Draagvlakbepaling Koopzondagen zijn:
• een analyse van de huidige lokale situatie (ook vanuit regionaal perspectief);
• het bepalen van het draagvlak onder ondernemers, personeel, inwoners en bezoekers;
• in kaart brengen Pro & Contra’s, verwachte sociaal-economische effecten en belemmeringen;
• een ‘stemadvies’ en indien wenselijk een informatiebijeenkomst.

Meer weten? Kom dan naar de gratis workshop Draagvlakpeiling Koopzondagen op woensdag 23 januari 2013 in onze vestiging in Nieuwegein (Villawal 19). Aanvang 14.00 uur, einde 16.00 uur.

Meer vraag of meer aanbod?

In de afgelopen zeven jaar is, zowel het aantal gemeenten met een koopzondag als de frequentie waarmee winkels op zondag open zijn, toegenomen. Dit heeft er toe geleid dat de zondag in toenemende mate ook als koopdag wordt gezien en gebruikt. Waar in 2004 56 procent van inwoners van de Randstad aangaf nooit een koopzondag te bezoeken, is dat in 2011 slechts 34 procent (bron: I&O Research, KSO2011). Het bereik van de zondag als winkeldag is dus sterk gegroeid. Vraag en aanbod zijn hierbij als kip en ei. Is het bereik van de koopzondag nu zo sterk toegenomen omdat de consument hier sterk de behoefte aan heeft of heeft de uitbreiding van het aanbod aan koopzondagen er toe geleid dat men – nu de mogelijkheid er eenmaal is – als vrijetijdsverdrijf op zondag gaat winkelen?

Uit het door I&O Research uitgevoerde Randstad Koopstromenonderzoek blijkt onder meer dat de oriëntatie op de koopzondag samenhangen met leeftijd en opleidingsniveau. Jongeren en hoger opgeleiden bezoeken vaker een koopzondag. Mogelijk geldt ook hier dat aanbod van invloed is op de vraag. Zo zijn in de grote steden gemiddeld genomen vaker de winkels op zondag open dan in kleinere gemeenten, én jongeren en hoger opgeleiden meer woonachtig in grote steden.

Willen weten...
Herkent u zich daarin? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.