Downloads en gebruik van de I&O-panelapp: een eerste analyse

De I&O-panelapp is een digitaal platform dat alle functionaliteiten van het I&O Research Panel voor panelleden bundelt. De app is op 5 juni 2023 gelanceerd. In dit artikel beschrijven we de uitkomsten van een eerste analyse van het downloaden en gebruiken van de app door panelleden. Deze uitkomsten laten zien dat downloaders en gebruikers van de app vaker jongeren dan ouderen zijn. Ook lijkt het erop dat de app eraan bijdraagt dat er sneller met het invullen van een vragenlijst wordt begonnen.
21 juli 2023 | Robbert Zandvliet & Laurens Klein Kranenburg
Downloads en gebruik van de I&O-panelapp: een eerste analyse

Op 5 juni 2023 heeft I&O Research de I&O-panelapp  beschikbaar gesteld aan alle (bijna 40.000) leden van het I&O Research Panel. Panelleden zijn per e-mail uitgenodigd om de app te downloaden in de Google Play Store (Android) of App Store (Apple). Hierbij werd aangegeven dat het gebruik van de app niet verplicht is. Panelleden kunnen er dus ook voor kiezen aan het panel te blijven meedoen op de manier die ze gewend zijn; met uitnodigingen voor deelname aan onderzoek via de e-mail.

In dit artikel gaan we – op basis van gegevens van een maand na de lancering van de app – in op de resultaten van een eerste analyse van het downloaden en gebruiken van de app. Hoe vaak is de app (al) gedownload? Wie doen dat? En wie gebruiken de app? Meer analyses volgen na de zomer.

Wat is de I&O-panelapp?

De I&O-panelapp is een digitaal platform dat alle functionaliteiten van het I&O Research Panel voor panelleden bundelt. Zo ontvangen panelleden een pushnotificatie in de app als er een onderzoek voor hen klaarstaat. Ook kunnen ze via de app hun persoonlijke gegevens inzien en aanpassen. Daarnaast zien panelleden hoeveel punten ze met hun deelname hebben gespaard. Zodra een onderzoek is gepubliceerd, delen we het nieuws via de app.

Kwart panelleden heeft app al gedownload

Na een maand is de app ruim 10.000 keer gedownload, dus door een kwart van de panelleden. Hierbij is het goed om te weten dat panelleden tot dusver twee e-mails kregen; een uitnodigingsmail met instructies om de app te downloaden en een herinneringsmail enige tijd daarna. Op basis van de pilot die in de periode vóór de lancering plaatsvond schatten we in dat het aandeel deelnemers de komende maanden verder zal groeien.

Jongeren downloaden de app het vaakst

Een van de doelen van de app is om het aan onderzoek meedoen vooral voor jongeren – die veel met hun smartphone bezig zijn – aantrekkelijker te maken. In grafiek 1 is te zien dat jongeren de app vaker hebben gedownload dan ouderen: 33 procent van de panelleden tussen de 25 en 34 jaar heeft de app gedownload tegenover 15 procent van panelleden van 75 jaar en ouder.

Grafiek 1: de mate waarin de app is gedownload, naar leeftijd

Ook voor andere kenmerken zien we verschillen in de mate waarin de app is gedownload. Zo hebben vrouwen (27%) iets vaker de app gedownload dan mannen (25%), en middelbaar en hoger opgeleiden iets vaker dan lager opgeleiden (respectievelijk 27% en 22%).

Jongeren gebruiken de app ook vaker

We hebben ook gekeken naar de mate waarin panelleden die de app hebben gedownload, deze ook daadwerkelijk gebruiken om mee te doen aan onderzoek. Hierbij hebben we enkele onderzoeken uit de maand juni als basis gebruikt. De uitkomsten laten zien dat jongeren de app vaker hebben gebruikt bij deze onderzoeken: 64 procent van de panelleden tussen de 16 en 34 jaar heeft de app gebruikt tegenover (gemiddeld) 26 procent van panelleden van 55 jaar en ouder (grafiek 2). Zowel het downloaden als het gebruiken van de panelapp laten dus een sterk leeftijdseffect zien; jonge panelleden downloaden én gebruiken de app vaker dan oudere panelleden.

Grafiek 2: de mate waarin de app is gebruikt voor deelname aan onderzoek, naar leeftijd

App leidt tot sneller invullen

Een ander doel van de app is om een onderzoek sneller bij panelleden onder de aandacht te brengen, bijvoorbeeld bij actuele ontwikkelingen. Panelleden die de app hebben gedownload, blijken een vragenlijst inderdaad sneller in te vullen: 57 procent van de respondenten met een app vult de vragenlijst nog dezelfde dag in, tegenover 50 procent van de leden die de app niet hebben gedownload.

De app lijkt er dus aan bij te dragen dat panelleden een onderzoek (iets) sneller ‘opmerken’. Om hier zuivere uitspraken over te doen dient echter ook gekeken te worden naar de situatie vóór de lancering van de app. Lagen de (deelname)snelheden voor de verschillende groepen toen dichter bij elkaar? Is het inderdaad de app die een snellere deelname aan onderzoek veroorzaakt, als we ook controleren voor achtergrondkenmerken? Dit hebben we nog niet onderzocht.

Meer analyses volgen

Hassel Kroes en Robbert Zandvliet hebben de analyses en uitwerking daarvan in dit artikel uitgevoerd.

Na de zomer – als er sprake is van een langere gewenningsperiode – volgen meer analyses van het downloaden en gebruiken van de app. We kijken dan ook naar het gebruik van de pushnotificatie die aan de app gekoppeld is. Daarnaast brengen we in kaart hoe groot de groepen ‘downloaders’ en gebruikers van de app er op dat moment uitzien. Tot slot willen we aandacht besteden aan het effect van de I&O-panelapp op de respons van onze onderzoeken. Draagt de app bij aan een hogere respons? In hoeverre zien we een responsstijging onder jongeren?

Wilt u meer weten over de I&O-panelapp?

Neem dan contact op met Robbert Zandvliet of Laurens Klein Kranenburg.

We vertellen u graag nog veel meer over Ipsos I&O.


Neem contact op

afbeelding

Robbert Zandvliet

Senior onderzoeksadviseur

afbeelding

Laurens Klein Kranenburg

Onderzoeker

Willen weten...
Herkent u zich daarin? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.