Den Haag: D66 levert in, top vier ongewijzigd

Op 21 maart 2018 zijn er gemeenteraadsverkiezingen. De gemeenteraad van Den Haag (de griffie) gaf I&O Research opdracht drie peilingen uit te voeren.
21 februari 2018 | Peter Kanne & Laurens Klein Kranenburg

D66 levert in, top vier ongewijzigd

Op 21 maart 2018 zijn er gemeenteraadsverkiezingen. De gemeenteraad van Den Haag (de griffie) gaf I&O Research opdracht drie peilingen uit te voeren. Uit de tweede peiling die I&O Research uitvoerde blijkt dat dezelfde vier partijen aan kop gaan als eind januari, maar dat zij iets dichter naar elkaar toe zijn gekropen. Deze virtuele top vier bestaat uit VVD (7 zetels), D66 (6), Groep de Mos / Hart voor Den Haag (6) en GroenLinks (5). D66 zakte iets terug (6 zetels, -2), terwijl de VVD en Groep de Mos / Hart voor Den Haag beide een zetel winnen. Ook het CDA en de SP krijgen er een zetel bij, in vergelijking met eind januari. ChristenUnie / SGP is terug op haar huidige zetelaantal (1). De overige partijen zijn stabiel ten opzichte van de vorige peiling.

Drie op de tien Hagenaren (30%) weten nog niet op welke partij zij zouden stemmen. Dat is een toename ten opzichte van eind januari, toen een kwart (25%) het nog niet wist.

Opkomstintentie

In januari zou 57 procent ‘zeker’ gaan stemmen als er op dat moment gemeenteraadsverkiezingen zouden zijn in Den Haag. Medio februari is dit percentage nagenoeg gelijk gebleven (59%).
Hoogopgeleide inwoners hebben een hogere opkomstbereidheid dan laag- en middelbaar opgeleide Hagenaren. Doorgaans is het aandeel ‘zeker wel’ een redelijke voorspeller van gedrag, zoals het naar de stembus gaan. Desalniettemin denken we dat de 59 procent een overschatting is als het gaat om de daadwerkelijke opkomst. Respondenten zijn immers expliciet opgeroepen mee te doen aan het onderzoek over de gemeenteraadsverkiezingen. Mensen die helemaal geen interesse hebben en ook niet gaan stemmen, zijn ook minder geneigd mee te doen aan het onderzoek. 

Veiligheid blijft belangrijkste verkiezingsissue

Sinds eind januari is er weinig veranderd in de prioriteiten die Hagenaren stellen. De top vijf is niet veranderd ten opzichte van eind januari. Op nummer één staat wederom veiligheid, criminaliteit, openbare orde, wat voor ruim een derde van de Hagenaren (37%) van groot belang is. De thema’s die op plek twee en drie staan, respectievelijk verkeer, parkeren en bereikbaarheid (24%) en gezondheidszorg (21%), volgen op een behoorlijke afstand. Verder noemen minstens twee op de vijf Hagenaren betaalbaar wonen (21%) en armoedebestrijding, werk en inkomen (20%) als belangrijkste thema’s voor de gemeenteraadsverkiezingen.

Betaalbaar wonen en onderwijs belangrijke issues voor jongeren; zorg voor ouderen

Meer dan andere leeftijdsgroepen vinden jongeren (18-34 jaar) betaalbaar wonen en onderwijs een belangrijk issue. Bij ongeveer drie op de tien jongeren (28%) staat betaalbaar wonen in de persoonlijke top drie, tegen 20 procent of minder bij de 35-plussers. Eenzelfde patroon zien we bij het thema onderwijs en kinderopvang. Ruim twee op de tien jongeren (23%) noemen dit een belangrijk onderwerp. Onder 35-49 jarigen is dit 17 procent, terwijl minder dan een op de tien 50-plussers dit als speerpunt benoemt. Zorg, veiligheid en leefbaarheid zijn relatief belangrijke thema’s voor ouderen.

Onderzoeksverantwoording

Tweede politieke peiling Den Haag

In Den Haag mogen circa 400.000 kiesgerechtigden op 21 maart bepalen hoe de 45 zetels in de gemeenteraad over de partijen verdeeld worden. De gemeenteraad van Den Haag (de griffie) gaf I&O Research opdracht drie peilingen uit te voeren. Het doel van de peilingen is het bieden van inzicht in de opkomst- en stemintentie van Haagse kiesgerechtigden in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018. De uitkomsten van de peilingen worden gebruikt om de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen onder de aandacht van het publiek te brengen. Door deze aandacht gaan de verkiezingen – zo is de verwachting – meer leven en zal dit positief uitwerken op de opkomst.

Peiling februari 2018

I&O Research voerde een representatief onderzoek uit onder de kiesgerechtigde inwoners van Den Haag (18+). Dit onderzoek werd uitgevoerd van maandag 29 januari tot en met zondag 11 februari 2018. In totaal namen 1.680 inwoners van Den Haag aan dit onderzoek deel. Deelnemers zijn benaderd via een steekproef uit de Basisregistratie Personen (BRP) of zijn afkomstig uit het I&O Research Panel. Verder is een deel van de respons face-to-face benaderd. Ook zijn deelnemers aan de eerste peiling met hun expliciete toestemming opnieuw benaderd voor dit onderzoek.

Peiling januari 2018

De eerste peiling liep van maandag 8 januari tot en met zondag 21 januari 2018. Hieraan namen 1.444 inwoners van Den Haag aan dit onderzoek deel.

Weging

De onderzoeksresultaten zijn gewogen op geslacht, leeftijd, opleiding, stadsdeel, etniciteit en stemgedrag bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2014. De weging is uitgevoerd conform de richtlijnen van de Gouden Standaard. Hiermee is de steekproef representatief voor de kiesgerechtigde inwoners van Den Haag (18+), voor wat betreft deze achtergrondkenmerken.

Overname uit deze publicatie is alleen toegestaan met expliciete vermelding van I&O Research als bron.

We vertellen u graag nog veel meer over Ipsos I&O.


Neem contact op

afbeelding

Peter Kanne

Senior onderzoeksadviseur

afbeelding

Laurens Klein Kranenburg

Onderzoeker

Willen weten...
Herkent u zich daarin? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.