DeGoedeZaak: nieuwe burgerbeweging voor progressief Nederland

DeGoedeZaak is een nieuw maatschappelijk campagnebureau dat progressieve Nederlanders ondersteunt bij het opzetten van campagnes om de samenleving eerlijker, inclusiever, duurzamer en democratischer te maken.
19 maart 2018 | Peter Kanne &
DeGoedeZaak: nieuwe burgerbeweging voor progressief Nederland

DeGoedeZaak is een nieuw maatschappelijk campagnebureau dat progressieve Nederlanders ondersteunt bij het opzetten van campagnes om de samenleving eerlijker, inclusiever, duurzamer en democratischer te maken. Met haar online platform wil DeGoedeZaak een plek zijn waar gelijkgestemden samen kunnen komen tot één brede progressieve burgerbeweging. In opdracht van DeGoedeZaak heeft I&O Research onderzocht in welke mate Nederlanders zich kunnen vinden in de progressieve standpunten van DeGoedeZaak, op welke manieren Nederlanders maatschappelijk betrokken (willen) zijn en in hoeverre Nederlanders het gevoel hebben hun engagement kwijt te kunnen.

Hoe groot is de steun voor progressieve standpunten?

Om de steun voor de progressieve standpunten van DeGoedeZaak in kaart te brengen, zijn in het onderzoek negen tegenstellingen binnen vier thema’s – eerlijke economie, inclusieve samenleving, duurzame toekomst en democratischer systeem – voorgelegd. Het blijkt dat er vrij veel draagvlak is voor de standpunten van de nieuwe burgerbeweging. Zeven op de tien (71%) Nederlanders zijn van mening dat het verschil tussen arm en rijk in de Nederlandse samenleving moet worden verkleind, terwijl 10% vindt dat dit verschil best mag groeien. Zes op de tien (58%) Nederlanders vinden dat de rechten van mens, dier en milieu zwaarder moeten wegen dan de belangen van grote buitenlandse bedrijven, 21% vindt het omgekeerde. En ruim de helft (55%) vindt dat het oplossen van het klimaatprobleem ten koste mag gaan van economische groei (20% vindt die groei belangrijker). Als het gaat om het integratievraagstuk deelt een minderheid de opvattingen van DeGoedeZaak:  6% vindt dat mensen met een migratieachtergrond in Nederland moeten kunnen leven met behoud van de eigen cultuur, terwijl 63% van mening is dat mensen met een migratieachtergrond zich volledig moeten aanpassen aan de Nederlandse cultuur.

Hoe groot is de actiebereidheid onder Nederlanders?

Nederlanders zetten zich op verschillende manieren in voor de samenleving. De meeste Nederlanders voeren actie door online een petitie te tekenen (62%). De online campagnestrategie van DeGoedeZaak lijkt dus goed aan te sluiten bij de wijze waarop Nederlanders graag maatschappelijk actief zijn. Een kleine groep Nederlanders organiseert zelf acties en campagnes (5%). Twee keer zoveel Nederlanders geven daarnaast aan dat ze dit in de toekomst wel zouden willen doen (10%). DeGoedeZaak kan voor deze actievormen die een grotere tijdsinvestering vergen putten uit dit deel van de bevolking.

Kan de betrokken Nederlander zijn engagement kwijt?

Hoewel minder dan een kwart van de Nederlanders zich machteloos voelt door de snelle veranderingen in onze maatschappij (23%), is de helft van de bevolking wel van mening dat zij in hun eentje te zwak zijn om iets aan de samenleving te veranderen. Meer dan twee op de vijf weten daarnaast door het grote aantal maatschappelijke organisaties niet waar ze terecht kunnen met een specifieke vraag (43%) of welke maatschappelijke organisaties ze moeten benaderen als ze iets gedaan willen krijgen (41%). De assumptie van het campagnemodel van DeGoedeZaak dat in de huidige samenleving traditionele organisaties, zoals politieke partijen, vakbonden en ngo’s, hun basis onvoldoende vertegenwoordigen en bereiken, lijkt ondersteund te worden door deze bevindingen. Een substantiële groep mensen in de samenleving weet niet goed hoe ze hun engagement kwijt kan.

Onderzoeksaanpak

Dit onderzoek is van 27 november tot 5 december 2017 online uitgevoerd. De deelnemers zijn geselecteerd uit het I&O Research Panel. Het I&O Research Panel is geworven op basis van aselecte personen- en huishoudensteekproeven (geen zelfaanmelding). De respondenten hebben geen financiële vergoeding gehad voor hun aanmelding voor het panel, noch voor deelname aan dit onderzoek. Voor dit onderzoek is er een gestratificeerde steekproef getrokken uit het panel op basis van regio, leeftijd, geslacht en opleiding. In totaal zijn 3.300 Nederlanders (18+) benaderd, waarvan 1.183 personen hebben deelgenomen aan het onderzoek (respons: 36%). De onderzoeksresultaten zijn na herweging op regio, leeftijd, geslacht en opleiding representatief voor Nederlanders van 18 jaar en ouder voor wat betreft deze achtergrondkenmerken.

We vertellen u graag nog veel meer over Ipsos I&O.


Neem contact op

afbeelding

Peter Kanne

Senior onderzoeksadviseur

Willen weten...
Herkent u zich daarin? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.