Conflict Baudet en Otten zorgt voor halvering Forum voor Democratie

Als er vandaag verkiezingen voor de Tweede Kamerverkiezingen zouden worden gehouden, zou de VVD met 32 zetels opnieuw de grootste partij worden.
06 september 2019 | Laurens Klein Kranenburg & Peter Kanne

Halvering Forum voor Democratie; VVD en PVV profiteren

Als er vandaag verkiezingen voor de Tweede Kamerverkiezingen zouden worden gehouden, zou de VVD met 32 zetels opnieuw de grootste partij worden. Daarmee evenaart de VVD bijna haar uitslag van 2017 (33 zetels). In de afgelopen zomer heeft Forum voor Democratie veel van zijn (virtuele) aanhang verloren: de partij zou teruggaan van 23 zetels medio juli naar 11 zetels begin september. Vooral de PVV (+4 zetels), VVD (+3) en 50 Plus (+2) lijken hiervan te profiteren.

Forum-kiezers: Otten had Kamerzetel moeten inleveren

Het is duidelijk dat de splitsing binnen Forum voor Democratie en het conflict tussen Henk Otten en Thierry Baudet debet is aan de forse daling van Forum voor Democratie. Negen op de tien kiezers kregen er iets van mee. Driekwart van de kiezers vindt – in het algemeen – dat Kamerleden die uit een partij worden gezet, hun zetel moeten inleveren. Een kleiner deel – de helft van alle kiezers – vindt dat “Henk Otten zijn zetel in de Eerste Kamer had moeten inleveren”. Van de huidige FvD-kiezers is 85 procent het hiermee eens. Van degenen die in 2017 stemden op FvD vindt 65 procent dat. Van de huidige FvD-stemmers vindt een groter deel (38%) het terecht dan onterecht (14%) dat Otten uit de partij is gezet. Van degenen die in 2017 op FvD stemden, is 37 procent het daarmee eens, 17 procent niet.

Optredens Baudet en Otten als (zeer) negatief beoordeeld

Er is dus enig begrip voor het besluit van Baudet en zijn medebestuurders om Otten uit de partij te zetten. Over de manier waarop Baudet dit gedaan heeft, is het oordeel beduidend harder.
Het optreden van beide FvD-oprichters wordt per saldo als negatief bestempeld, maar dat van Baudet als veel negatiever (74% oordeelt negatief, 7% positief) dan dat van Otten (45% negatief, 16% positief).

Imago Thierry Baudet loopt deuk op

De schermutselingen tussen Baudet en Otten hebben niet alleen hun weerslag op de electorale aantrekkelijkheid van Forum voor Democratie (de partij gaat in de I&O-peiling van 23 naar 11 zetels), maar ook op het imago van Baudet. De algemene waardering voor Thierry Baudet daalt van een 4,1 naar 3,5. Van de huidige FvD-kiezers krijgt Baudet nog een 8,2, maar dat zijn er nu dus half zo veel als twee maanden geleden. Ook de overgebleven FvD-kiezers zijn lang niet allemaal positief over het optreden van Baudet in het conflict met Otten: 46% is positief, 30% negatief.
Kiezers die (nog wel) op FvD willen stemmen, maar het optreden van Baudet kritisch bejegenen, vinden dat er meer gepraat had moeten worden en dat Otten te snel, te openlijk en/of te hard is aangepakt. Meerdere kiezers zeggen dat de argumenten van Baudet tegen Otten niet overtuigend zijn.
Degenen die Baudet in deze kwestie positief beoordelen, gaan niet of nauwelijks in op wat er zich heeft afgespeeld tussen de twee. Het feit dat hij zaken durft te benoemen (immigratie, klimaat, EU) – redenen waarom kiezers op FvD stemmen – prevaleert. Een kiezer die Baudet trouw is: ‘Een goed leermoment voor hem’.

Henk Otten: minder ‘haters’, maar ook minder uitgesproken ‘lovers’ dan Baudet

Het optreden van Henk Otten wordt dus overall beduidend minder negatief (45% negatief, 16% positief) beoordeeld dan dat van Baudet, maar per saldo wel als negatief. FvD-kiezers nemen Otten drie dingen kwalijk: hij ging te snel naar de pers (had het intern moeten oplossen); hij ‘steelt’ een FvD-zetel en – waar het allemaal mee begon – hij pleegde fraude met partijgelden.
Otten wordt gemiddeld iets beter gewaardeerd (een 4,1) dan Baudet (3,5). Maar waar Baudet onder een substantiële groep kiezers veel enthousiasme oproept, doet Otten het bij geen enkele groep heel goed. Van de huidige FvD-kiezers krijgt Baudet een 8,2 en Otten slechts een 4,5.

Weinig animo voor nieuwe partij Otten; maar 1 zetel lijkt – vooralsnog – haalbaar 

Otten heeft aangekondigd een nieuwe partij op te willen richten, maar slechts 4 procent van de kiezers is het eens met de stelling ‘De nieuwe partij van Henk Otten is een aanwinst voor de Nederlandse politiek’. Waarbij wel opgemerkt moet worden dat 30 procent dat nog niet weet en 22 procent neutraal oordeelt. Logisch, aangezien de partij er nog niet is en een programma of positionering slechts op hoofdlijnen aanwezig is. Als de partij van Henk Otten mee zou doen aan de Tweede Kamerverkiezingen, zou op dit moment 1 procent van alle kiezers stemmen op de partij van Otten, waarmee hij met één zetel in de Tweede Kamer zou kunnen komen. Van degenen die nu FvD als eerste keuze hebben, zou 88 procent daarbij blijven, 2 procent zegt nu al voor Otten te kiezen en de overige 10 procent weet het niet of kiest dan voor een nog andere partij.

Dijkhoff opnieuw best gewaardeerde fractievoorzitter; Asscher maak ‘comeback’

  • Van de fractievoorzitters is Klaas Dijkhoff – net als vorig jaar – de meest populaire.
  • Gert-Jan Segers wordt de laatste twee jaar steeds iets beter gewaardeerd: zijn score liep op van een 5,9 in 2017 naar een 6,3 nu.
  • Een nog opvallender ‘comeback’ maakt Lodewijk Asscher: van een magere 5,5 in 2017 en 2018, naar een 6,0 nu.
  • Jesse Klaver hoorde in 2016 – met een 6,0 – bij de meest populaire leiders, nu staat hij – met een 5,5 – in de subtop.
  • Lilian Marijnissen valt zelfs een half punt terug: van een 5,9 naar een 5,4.
  • Rob Jetten heeft de aansluiting nog niet gevonden. Hij krijgt een 5,1 van de kiezers.
  • Ook Marianne Thieme levert een half punt in (van 5,4 naar 4,9).
  • De waardering voor Thierry Baudet is in het afgelopen jaar teruggevallen van een 4,1 naar 3,5.
  • Geert Wilders (4,0) en Henk Otten (4,1) doen het iets beter dan Baudet.

Verantwoording

I&O Research voerde een landelijk representatief onderzoek uit onder 2.262 Nederlanders van 18 jaar en ouder. Het onderzoek liep van donderdag 29 augustus tot en met dinsdagochtend 3 september 2019. De resultaten zijn gewogen op geslacht, leeftijd, opleiding, regio en stemgedrag bij de Tweede Kamerverkiezingen in 2017. Het grootste deel van de deelnemers is afkomstig uit het I&O Research Panel (n=2.110). Daarnaast zijn 152 deelnemers via PanelClix benaderd om deel te nemen aan dit onderzoek.

Overname uit deze publicatie is toegestaan met expliciete vermelding van I&O Research als bron.

We vertellen u graag nog veel meer over Ipsos I&O.


Neem contact op

afbeelding

Laurens Klein Kranenburg

Onderzoeker

afbeelding

Peter Kanne

Senior onderzoeksadviseur

Willen weten...
Herkent u zich daarin? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.