Brexit lijkt EU-gevoel in Nederland te versterken

Op 29 maart 2019 verlaat het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie. Tenminste, dat heeft de Britse regering op 29 maart 2017 officieel laten weten aan de EU.
23 januari 2019 | Peter Kanne & Laurens Klein Kranenburg

Nederlanders zien vooral nadelen van Brexit voor Nederland

Op 29 maart 2019 verlaat het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie. Tenminste, dat heeft de Britse regering op 29 maart 2017 officieel laten weten aan de EU. Het merendeel van de Nederlanders is hier niet blij mee. Zeven op de tien denken dat Nederland negatieve gevolgen zal ondervinden van de Brexit, slechts 5 procent verwacht positieve effecten. Men vreest vooral dat de Brexit slecht zal zijn voor de economie.
De Brexit lijkt Nederlanders er meer van te overtuigen dat een Nexit (Nederland uit de EU) geen goed idee is. Het aandeel dat – bij een eventueel referendum – zou stemmen voor ‘Nederland moet in de EU blijven’ steeg van 67 procent in 2016 naar 72 procent nu. Dit blijkt uit onderzoek van I&O Research onder 3.734 Nederlanders van 18 jaar en ouder.

‘Britten de weg kwijt’

Ruim twee op de drie Nederlanders staan negatief tegenover de Brexit: 43 procent vindt het jammer, 26 procent vindt het zelfs heel erg dat het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie (EU) stapt. Een op vijf is hier juist positief over.
Ruim vier op de tien (43%) denken dat ‘de Brexit het begin van chaos in Europa kan worden’ en maar een relatief klein deel (18%) denkt dat er ‘door de Brexit voor de rest van Europa weinig zal veranderen’.
Ruim de helft (55%) van de Nederlanders denkt dat ‘de Britten volkomen de weg kwijt’ zijn.

Vooral nadelige gevolgen voor Nederlandse economie

Zeven op de tien (69%) Nederlanders denken dat Nederland negatieve gevolgen zal ondervinden van de Brexit, slechts 5 procent ziet positieve effecten voor Nederland, 17 procent denkt geen van beiden en 9 procent weet het niet.
Van degenen die negatieve gevolgen verwachten, denkt ruim driekwart (77%) dat het slecht zal zijn voor de economie. Ruim de helft vreest dat Nederland door het vertrek van het Verenigd Koninkrijk een belangrijke bondgenoot zal missen en dat het minder makkelijk zal zijn voor Nederlanders om naar het Verenigd Koninkrijk te reizen of er te wonen.
Iets minder dan de helft is bang dat Nederland nu financieel meer zal moeten bijdragen aan de EU.
Voor tekorten (medicijnen, techniek/apparaten, levensmiddelen) is een derde of minder bang.

Nederlanders willen liefst nieuw referendum of Brexit afblazen

Op de vraag wat de Britse regering nu moet doen – na het wegstemmen door het Britse parlement van de door premier May met de EU gesloten deal – blijkt duidelijk dat Nederlanders het Verenigd Koninkrijk er graag bij willen houden. Een op drie Nederlanders wil een nieuw referendum en een kwart vindt dat het Verenigd Koninkrijk hoe dan ook in de EU moet blijven. Slechts 11 procent zou voor een harde Brexit kiezen. Vooral kiezers van PVV (31%) en FvD (32%) zijn hier vaak voor.

Brexit lijkt Nederlanders te overtuigen van EU-lidmaatschap

Het aandeel dat – bij een eventueel referendum – zou stemmen voor ‘Nederland moet in de EU blijven’ steeg van 67 procent in 2016 naar 72 procent nu. Het heeft er alle schijn van dat de Brexit dit gevoel heeft versterkt: maar liefst 58 procent onderschrijft de stelling ‘Door de ontwikkelingen rondom de Brexit ben ik meer gaan geloven dat Nederland ín de EU moet blijven’. Omgekeerd is slechts 16 procent het eens met de stelling ‘Door de ontwikkelingen rondom de Brexit ben ik sterker voorstander van een Nexit (Nederland uit de EU) geworden.

Media

In de Volkskrant is het volgende bericht verschenen over dit onderzoek:

‘Meer Nederlanders willen bij EU blijven vanwege Brexitpaniek, blijkt uit peiling’.

Lees hier het bericht in de Volkskrant

Verantwoording

I&O Research voerde dit onderzoek uit onder 3.734 volwassen Nederlanders, van vrijdag 18 tot en met dinsdagochtend 22 januari 2019. Het grootste deel van de deelnemers (95%) is afkomstig uit het I&O Research Panel (n=3.559). Daarnaast zijn 175 deelnemers (5%) via PanelClix benaderd om deel te nemen aan dit onderzoek.
De resultaten zijn gewogen op geslacht, leeftijd, opleiding, regio en stemgedrag bij de Tweede Kamerverkiezingen in 2017. De weging is uitgevoerd conform de richtlijnen van de Gouden Standaard. Hiermee is de steekproef representatief voor de kiesgerechtigde Nederlandse inwoners (18+), voor wat betreft deze achtergrondkenmerken.

Overname uit deze publicatie is alleen toegestaan met expliciete vermelding van I&O Research als bron.

We vertellen u graag nog veel meer over Ipsos I&O.


Neem contact op

afbeelding

Peter Kanne

Senior onderzoeksadviseur

afbeelding

Laurens Klein Kranenburg

Onderzoeker

Willen weten...
Herkent u zich daarin? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.