Binnenvaartschippers tevreden over Nederlandse vaarwegen

Nederlandse binnenvaartschippers zijn in het algemeen tevreden over de Nederlandse vaarwegen. Dat blijkt uit de pilot belevingsmonitor binnenvaart die I&O Research in opdracht van Platform Water ontmoet Water (WOW)[1] in de zomer van 2018 uitvoerde onder ruim 1.000 binnenvaartschippers.
28 februari 2019 | Charlotte Veenvliet &
Binnenvaartschippers tevreden over Nederlandse vaarwegen

Nederlandse binnenvaartschippers zijn in het algemeen tevreden over de Nederlandse vaarwegen. Dat blijkt uit de pilot belevingsmonitor binnenvaart die I&O Research in opdracht van Platform Water ontmoet Water (WOW)[1] in de zomer van 2018 uitvoerde onder ruim 1.000 binnenvaartschippers. Doel van deze monitor is inzicht te krijgen in de wensen en meningen van de binnenvaartschipper.

Tevreden, maar ruimte voor verbetering

Ruim zes op de tien schippers zijn tevreden over Rijkswaterstaat en de provincies als beheerders van de vaarweg. De schippers zijn het meest tevreden over verkeersinformatie, gevolgd door kwaliteit van de vaarweg en de aansluitingen tussen het hoofd- en onderliggende vaarwegennet. Het minst tevreden is men over voorzieningen op en langs de vaarweg en uitvoering van werkzaamheden (minder dan zes op de tien schippers zijn hierover tevreden).

Figuur: Tevredenheid over hoofdaspecten

Thema’s waar schippers minder tevreden over zijn en die ook een relatief grote impact hebben op de algemene tevredenheid, hebben betrekking op de uitvoering van werkzaamheden, veiligheid op de vaarweg (bijvoorbeeld in relatie tot gedrag van recreatievaart en zwemmers) en centrale bediening van bruggen en sluizen. Op deze laatstgenoemde thema’s liggen dus de belangrijkste kansen om te verbeteren ten behoeve van een hogere algemene tevredenheid.

In gesprek blijven met de schippers

Als je de schippers direct vraagt wat ze als eerste zouden willen veranderen, zijn de belangrijkste en meest genoemde veranderpunten structureel onderhoud aan de vaarweg en het aantal ligplaatsen. De schippers geven ook aan graag hun kennis en kunde van de dagelijkse praktijk op de vaarwegen te willen delen en mee te willen denken met vaarwegbeheerders bij beleid en verbeteracties.
Gedeputeerde Bert Boerman, verantwoordelijk voor Mobiliteit, Water en Sociaal in de provincie Overijssel: “Het oordeel van schippers is zeer waardevol om de dienstverlening verder te verbeteren. Een vlotte doorstroming op het water maakt het voor bedrijven nog interessanter om hun goederen van de weg naar het water te halen. We blijven dan ook in gesprek met schippers. Denk bijvoorbeeld aan de Blauwe Golf voor de Twentekanalen waar nu aan gewerkt wordt.”

Over het onderzoek

De belevingsmonitor Binnenvaart is uitgevoerd in de zomer van 2018 in opdracht van Platform WOW in samenwerking met verschillende provincies en Rijkswaterstaat. Binnenvaartschippers zijn via een online vragenlijst gevraagd naar hun ervaringen over de vaarweg. Dit onderzoek vindt iedere drie jaar plaats en zal in 2021 herhaald worden. 

Het hele rapport vindt u hier terug. Voor meer informatie over het onderzoek kunt u contact opnemen me Charlotte Veenvliet via onderstaande contactgegevens.

[1] Platform WOW staat voor Wegbeheerders Ontmoet Wegbeheerders en Water Ontmoet Water. Samenwerkingsinitiatieven tussen verschillende beheerders van Rijk, Waterschappen, Provincies, Gemeenten, Haven- en Drinkwaterbedrijven op het gebied van weg, water en vaarweg, t.b.v. kennisuitwisseling en discussie.

We vertellen u graag nog veel meer over Ipsos I&O.


Neem contact op

Willen weten...
Herkent u zich daarin? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.