Bevolkingsprognose Zeeland gaat rekening houden met trek vanuit Randstad

De Provinciale Commissie Wonen (PCW) adviseerde de provincie op basis van onderzoek van I&O Research om de methodiek voor de bevolkingsprognoses aan te passen. Thuiswerken en de trek uit de Randstad zijn een trend die de vraag naar woningen in Zeeland beïnvloeden.
17 februari 2022 | Ester Hilhorst | #corona #economie #toerisme #wonen

Corona versterkt bestaande trend

Het jaar 2020 was een bijzonder jaar met meer verhuizingen vanuit de Zuidelijke Randstad en Westelijk Noord-Brabant naar Zeeland dan voorheen. Het gaat globaal om drie groepen: Jonge gezinnen (20-40 jarigen) die uit de steden komen en op zoek zijn naar rust, ruimte en betaalbare grondgebonden wonen, 45-59 jarigen die woningen zoeken die levensloopbestendig gemaakt kunnen worden en 60+ers die op zoek zijn naar een levensloopbestendige woning.
Met name de groep 20-40 jarigen viel op als groep die zich vaker dan voorheen in Zeeland vestigde. Goed bereikbare steden en dorpen met een compleet voorzieningenniveau zijn in trek bij de vestigers. Uit onderzoek onder vestigers en geïnteresseerden bleek dat zij vaak al een link hebben met Zeeland. Er is een landelijk tekort aan woningen. Zeeland is volgend in die trend, wat ook zichtbaar is in een (tot nu toe) minder sterke prijsstijging van woningen dan landelijk.

Aanbevelingen voor bevolkingsprognose en woonbeleid

Op basis van de uitkomsten adviseerden wij om de bevolkingsprognose uit 2019 zoals gepland in 2022 te herzien en hierin een extra marge in te bouwen om rekening te houden met de potentiële effecten van corona alsook de woningmarktdruk van de laatste jaren. Daarnaast deden wij de aanbeveling om corporaties en makelaars te betrekken bij de Zeeuwse Woonagenda en de regionale woningmarktafspraken. En inhoudelijk is het op basis van dit onderzoek raadzaam om doorstroming te creëren door passende woningen te maken voor ouderen, om ruimte te bieden voor de vraag van nu met oog voor de (mogelijke) krimp in de toekomst en om de renovatieopgave in de woningmarktafspraken te betrekken.

Aanpak van het onderzoek

Voor dit onderzoek zijn diverse methoden ingezet:

 • diepte-interviews (makelaars, corporatiebestuurders, toerisme ondernemers);
 • data-analyse
  • bevolkings- en migratiegegevens (vanuit de gemeentelijke BRP en CBS);
  • marktdata (Kadaster, NVM);
  • marktscan (KAW);
 • documentstudie van eerdere onderzoeken;
 • representatieve peiling in het I&O Research Panel onder 458 Zeeuwen en 3.358 inwoners uit de ring rondom Zeeland (zuidelijke Randstad en westelijk Noord-Brabant);  
 • in dit onderzoek werkten wij samen met KAW.

Het hele rapport is hier te lezen.

We vertellen u graag nog veel meer over Ipsos I&O.


Neem contact op

afbeelding

Ester Hilhorst

Onderzoeksadviseur

Willen weten...
Herkent u zich daarin? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.