Betere zorg voor patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden

De Erasmus Universiteit Rotterdam en I&O Research deden onderzoek naar de manier waarop zorgverleners omgaan met patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden. Het onderzoek laat zien dat hierin verbetering mogelijk is, bijvoorbeeld door training en communicatie.
16 juli 2021 | Robbert Zandvliet | #communicatie #gezondheid #zorg
Betere zorg voor patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden

Veel zorgorganisaties in Nederland gebruiken patiëntgerichte zorg als uitgangspunt voor hun werkwijze. Hierbij is het van belang dat een patiënt informatie over zijn of haar gezondheidszorg kan verwerken en begrijpen. Dit vormt een uitdaging voor mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden. Dit zijn mensen die moeite hebben met het vinden, begrijpen en toepassen van informatie over gezondheid. Ongeveer 30 procent van de Nederlanders heeft hiermee te maken. Eerder onderzoek laat zien dat patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden hun zorg als minder patiëntgericht ervaren. Passen zorgverleners patiëntgerichte zorg dan wel op de juiste manier toe bij deze groep patiënten? De Erasmus Universiteit Rotterdam en I&O Research onderzochten deze vraag door zorgverleners een vragenlijst voor te leggen.

Bekendheid met beperkte gezondheidsvaardigheden

Uit het onderzoek blijkt dat ongeveer de helft van de zorgverleners bekend is met het concept ‘beperkte gezondheidsvaardigheden’. Een ruime meerderheid geeft aan vaak te maken te hebben met patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden. Tegelijkertijd vinden ze het niet altijd makkelijk om mensen uit deze doelgroep ook daadwerkelijk te herkennen.
Zorgverleners geven aan dat zij informatie voor deze patiënten versimpelen, meer informatie geven en de patiënt vragen of hij/zij alles begrepen heeft.

Meer tijd en scholing

Patiëntgerichte zorg geven aan patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden heeft baat bij een organisatie die hierin ondersteunt. Meer tijd met de patiënt kunnen doorbrengen leidt er volgens zorgverleners toe dat deze patiënten beter herkend worden. De zorgverlening kan dan hierop worden aangepast. Daarnaast vinden zorgverleners dat ze gebaat zijn bij scholing over patiëntgerichte zorg en omgaan met beperkte gezondheidsvaardigheden.

Hoe nu verder?

Er is verbetering mogelijk als het gaat om de zorgverlening aan patiënten bij beperkte gezondheidsvaardigheden. Zo kunnen zorgverleners scholing krijgen in het herkennen van patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden en over het gebruik van de juiste communicatietechnieken bij deze groep patiënten. Veel zorgverleners geven aan dat zij extra informatie geven, terwijl juist het doseren van informatie beter werkt bij patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden. Het visualiseren van informatie wordt voor deze doelgroep vaak aanbevolen, maar het onderzoek laat zien dat maar weinig zorgverleners hiervan gebruik maken.

Meer informatie

I&O Research verzorgde de dataverzameling voor dit onderzoek. Masterstudente Sabine van Valburg van de Erasmus Universiteit Rotterdam beschreef de onderzoeksresultaten in haar afstudeerscriptie. Haar scriptie met daarin een uitgebreide beschrijving van het onderzoek kunt u hier lezen.

We vertellen u graag nog veel meer over Ipsos I&O.


Neem contact op

afbeelding

Robbert Zandvliet

Senior onderzoeksadviseur

Willen weten...
Herkent u zich daarin? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.