Berenschot en I&O Research winnen aanbesteding ‘Evaluatie AMvB reële prijs Wmo 2015’

Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport gunt de opdracht voor de evaluatie van de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) Reële prijs Wmo 2015 aan Berenschot en partner I&O Research.
01 mei 2018 | Gerben Huijgen | #FNV
Berenschot en I&O Research winnen aanbesteding ‘Evaluatie AMvB reële prijs Wmo 2015’

Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport gunt de opdracht voor de evaluatie van de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) Reële prijs Wmo 2015 aan Berenschot en partner I&O Research. De komende twee jaar gaan Berenschot en I&O Research onderzoeken in hoeverre deze AMvB ervoor zorgt dat gemeenten een reële prijs betalen voor de Wmo-diensten en hoe gemeenten de AMvB implementeren.

De AMvB moet borgen dat de prijs die gemeenten betalen voor Wmo-diensten in verhouding staat tot de gevraagde kwaliteit. Op basis van onder andere aanbestedingsdocumenten gaan we in kaart brengen of en zo ja hoe gemeenten tot reële tarieven komen. Daarnaast worden interviews en enquêtes afgenomen bij een representatieve steekproef van gemeenten, belangenorganisaties en zorgorganisaties.

Bij de gunning van de aanbesteding speelde de ervaring van Berenschot op het gebied van de Wmo een belangrijke rol. Zo ondersteunde Berenschot de afgelopen jaren een groot aantal gemeenten en zorginstellingen bij de inkoop en uitvoering van kostprijsonderzoeken. Daarnaast beschikken Berenschot en I&O Research beide over veel ervaring op het gebied van beleidsevaluaties. I&O Research voert voor het SCP sinds 2008 regelmatig beleidsevaluaties op het gebied van de Wmo uit, in het bijzonder projecten waarbij informatie bij gemeenten wordt geïnventariseerd.

Gemeenten zijn vanuit de Wmo 2015 verantwoordelijk voor de levering van verschillende Wmo-voorzieningen zoals hulp bij het huishouden, ambulante begeleiding en beschermd wonen. De gemiddelde vergoedingen die gemeenten hiervoor aan aanbieders betalen, zijn afgelopen jaren flink gedaald. Na diverse signalen van onder andere zorgaanbieders en de vakbonden FNV en CNV over de financiële onzekerheid door het werken met een tarief onder de kostprijs, is de AMvB Reële prijs Wmo 2015 ingevoerd. Deze AMvB verplicht gemeenten bij de inkoop van Wmo-diensten tot het betalen van reële tarieven. Doel is de kwaliteit en continuïteit van diensten beter te waarborgen.

We vertellen u graag nog veel meer over Ipsos I&O.


Neem contact op

afbeelding

Gerben Huijgen

Algemeen directeur

Willen weten...
Herkent u zich daarin? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.