Basisinkomen: nu meer voor- dan tegenstanders

Tijdens de coronacrisis wordt het basisinkomen soms aangedragen als een manier om de economie anders, of beter, in te richten. Heeft de crisis invloed op de steun voor het basisinkomen? I&O Research onderzocht het voor de Vereniging Basisinkomen.
19 mei 2020 | Peter Kanne &

Wat is een ‘basisinkomen’?

Er is een voorstel om te komen tot een basisinkomen: iedereen zou van overheidswege een bepaald – beperkt – inkomen ontvangen, ongeacht andere inkomsten en zonder de verplichting om zich beschikbaar te stellen voor de arbeidsmarkt. Het systeem van belastingen en uitkeringen wordt hier dan op aangepast.

Zo is het voorgelegd aan de respondenten in het onderzoek.

Vooral linkse kiezers vóór

De meningen over het basisinkomen blijven sterk verdeeld, de weerstand er tegen neemt verder af, maar dat vertaalt zich niet in een toenemende steun. Vooral het aandeel mensen dat het niet weet, neemt toe. Per saldo zijn er voor het eerst wel iets meer mensen voor (36%) dan tegen (32%) het basisinkomen.

De grootste steun voor het basisinkomen zien we onder linkse en progressieve kiezers. Onder kiezers van D66, GroenLinks en PvdD is zelfs een absolute meerderheid (van circa 60%) voorstander. Onder kiezers van PvdA en SP wordt geen absolute meerderheid behaald door voorstanders, maar zijn er wel circa twee keer zoveel voorstanders als tegenstanders. Ook voor kiezers van Forum voor Democratie en ChristenUnie geldt dat er meer voorstanders dan tegenstanders zijn, maar liggen de percentages wel een stuk dichter bij elkaar.

Tekst loopt door onder figuur.

Figuur 1: Vindt u het voorstel om te komen tot een basisinkomen een goed voorstel?


Kiezers van VVD, PVV en CDA zijn – per saldo – eerder negatief dan positief. Circa 40% van de kiezers van deze vier partijen vinden het basisinkomen geen goed voorstel. Onder SGP-kiezers vindt een absolute meerderheid het basisinkomen geen goed voorstel.

Basisinkomen tijdens coronacrisis?

Per saldo zijn er meer Nederlanders die vinden dat het basisinkomen beter niet tijdens of direct na de coronacrisis kan worden ingevoerd, dan Nederlanders die dit wel willen. Maar de meerderheid weet het niet, of vindt zelfs dat de coronacrisis hier los van staat. De coronacrisis wordt dan ook nauwelijks spontaan genoemd als argument om het basisinkomen (wel of niet) in te voeren.

Tekst loopt door onder figuur.

Figuur 2: Zou het basisinkomen juist wel of juist niet tijdens of kort na de coronacrisis moeten worden ingevoerd?

Duizend euro of meer

Er wordt heel verschillend geantwoord op de vraag: “Hoe hoog zou het basisinkomen (netto maandinkomen) wat u betreft moeten zijn?”. Ruim de helft (58%) van degenen die het basisinkomen een goed idee vinden komt ergens tussen de 1.000 en 1.200 euro (of meer) uit. Vertaald naar alle Nederlanders, betekent dit dat één op de vijf Nederlanders een basisinkomen van minimaal 1.000 à 1.200 euro wil. Circa een kwart (24%) vindt dat het lager dient te zijn, 11 procent weet het niet.

Tekst loopt door onder figuur.

Figuur 3: Hoe hoog zou het basisinkomen (het individuele netto maandinkomen) moeten zijn? (basis: vindt basisinkomen goed voorstel, n= 398).

Verantwoording

I&O Research voerde in opdracht van de Vereniging Basisinkomen een landelijk representatief onderzoek uit onder 1.016 Nederlanders van 18 jaar en ouder. Dit onderzoek vond plaats van donderdag 7 tot dinsdagochtend 12 mei 2020. De resultaten zijn gewogen op geslacht, leeftijd, opleiding, regio en stemgedrag bij de Tweede Kamerverkiezingen in 2017. Hiermee is de steekproef representatief voor de kiesgerechtigde Nederlandse inwoners (18+), voor wat betreft deze achtergrondkenmerken. De respondenten zijn afkomstig uit het I&O Research Panel.

Ook in september 2019 voerde I&O Research dit onderzoek uit. Het onderzoek in 2016 werd uitgevoerd door Maurice de Hond.

Bronvermelding

Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron (I&O Research / Vereniging Basisinkomen) duidelijk wordt vermeld.

Het volledige rapport

Download hier het complete rapport als PDF.

Corona Continu Onderzoek

Hoe gaan Nederlanders om met de coronacrisis? Wilt u weten wat ze voelen, denken of doen? Voor een overzichtelijke investering vragen we het aan een representatieve steekproef. Aanmelden voor onze juni-peiling kan tot en met vrijdag 29 mei.

We vertellen u graag nog veel meer over Ipsos I&O.


Neem contact op

afbeelding

Peter Kanne

Senior onderzoeksadviseur

Willen weten...
Herkent u zich daarin? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.