Arnhem en Vlieland: grootste ‘werkgevers’ taxivervoer per tienduizend inwoners

De coronacrisis heeft geleid tot een forse reductie van het aantal autoverplaatsingen in Nederland. De taxivervoer- en autoverhuurbranche ondervinden daar direct hinder van. Vooral in en rondom Amsterdam zijn dit belangrijke ‘werkgevers’. Ook in Arnhem en Vlieland is een relatief groot deel werkzaam in taxivervoer en autoverhuur. Dit blijkt uit een analyse van LISA-data uitgevoerd door I&O Research.
10 juni 2020 | Hendrik Nijenhuis
Arnhem en Vlieland: grootste ‘werkgevers’ taxivervoer per tienduizend inwoners

Sinds de uitbraak van de coronacrisis is het aantal autoverplaatsingen drastisch afgenomen. De taxivervoer- en autoverhuurbranche ondervinden daar direct hinder vanBOVAG meldt dat door de crisis bijna alle verhuurders onlangs een omzetverlies rapporteerden. En ruim 40 procent van de bedrijven verwacht medewerkers te moeten ontslaan (bron: NOS). Ondanks het sterke omzetverlies in de autoverhuur zijn meerdere verhuurders positief over de toekomst (bron: NOS). Het is namelijk goed mogelijk dat de autoverhuur gaat profiteren van het feit dat mensen liever niet met het openbaar vervoer reizen. Ondernemers in de taxivervoerbranche zien de toekomst minder positief in. Meer dan 70 procent van hen verwachten binnen een jaar te stoppen met het werk (bron: De Limburger). In het eerste kwartaal daalde de omzet bij taxibedrijven met 4 procent ten opzichte van een jaar eerder (bron: CBS).

In dit artikel is het aantal arbeidsplaatsen in taxivervoer en autoverhuur per gemeente afgezet tegen het aantal inwoners. Door het aantal arbeidsplaatsen te vergelijken met het aantal inwoners wordt duidelijk welke rol de sector speelt bij de werkgelegenheid in een bepaald gebied. Indien we het aantal arbeidsplaatsen in de branche als graadmeter voor het aanbod aan taxivervoer en huurauto’s gebruiken, zien we ook in welke gebieden het aanbod het sterkst is.

Werkenden taxivervoer en autoverhuur het hoogst in en rondom Amsterdam

Onderstaande figuur laat per regio het aantal werkzame personen in het taxivervoer en de autoverhuur per tienduizend inwoners zien (peildatum: april 2019). Gemiddeld zijn er in Nederland 22 personen per tienduizend inwoners werkzaam in het taxivervoer en de autoverhuur. De branches zijn in de regio’s Groot‑Amsterdam en de Zaanstreek met respectievelijk 48 en 43 banen per tienduizend inwoners het sterkst vertegenwoordigd. Een belangrijke verklaring voor de sterke vertegenwoordiging in Groot-Amsterdam is logischerwijs de aanwezigheid van Luchthaven Schiphol. Voor veel toeristen en zakenreizigers is dit het beginpunt van hun bezoek aan Nederland.

Arnhem en Vlieland: grootste werkgever taxivervoer per tienduizend inwoners

Binnen de regio Groot-Amsterdam zijn in het taxivervoer de meeste werkzame personen per tienduizend inwoners actief in Ouder-Amstel. Hier waren (vóór de coronacrisis) per tienduizend inwoners 105 banen in het taxivervoer. Landelijk bevatten Arnhem (159.265 inwoners) en Vlieland (1.138 inwoners) met respectievelijk 125 en 123 banen per tienduizend inwoners de meeste banen in het taxivervoer. Onder taxivervoer valt ook het vervoer van (geestelijk) gehandicapten. Hierdoor komen plaatsen met relatief veel dagverblijven en instellingen prominenter in beeld. Arnhem is hier een goed voorbeeld van. Een verklaring voor het hoge aantal banen per tienduizend inwoners op Vlieland is logischerwijs dat het eiland autovrij is. Het is echter wel mogelijk om je er te laten vervoeren per taxi of openbaar vervoer.

In de autoverhuurbranche bevatten Urk (43 banen) en Haarlemmermeer (29 banen) per tienduizend inwoners over de meeste banen. De aanwezigheid van Luchthaven Schiphol is een belangrijke verklaring voor de sterke vertegenwoordiging van de autoverhuur in Haarlemmermeer. Het is op basis van LISA-data niet te zeggen hoe de taxivervoer- en autoverhuurbranche zich de afgelopen maanden exact hebben ontwikkeld. Het is wel aannemelijk dat – daar waar de sector sterk vertegenwoordigd is – de klappen het sterkst zijn.

De vestigingsregisters van het Landelijke Informatie Systeem Arbeidsplaatsen (LISA) vormen de bron van deze analyse. Binnen deze analyse staan vestigingen binnen de SBI-categorieën ‘77111: Verhuur van personenauto’s en lichte bedrijfsauto’s (geen operational lease)’ en ‘4932: Vervoer per taxi’ centraal. Onder de vestigingen in deze SBI-categorieën vallen zowel grote als kleine taxivervoerders en autoverhuurbedrijven.

I&O Research is intensief betrokken bij de totstandkoming van LISA-materiaal. In de eerste plaats ondersteunen wij de Stichting LISA bij het ontsluiten van gegevens en adviseren wij afnemers over het gebruik van de data. Daarnaast maakt I&O Research gebruik van LISA-data voor analyses naar arbeidsmarkt, bedrijvendynamiek en omzetcijfers. Hiermee helpen wij gemeenten en provincies met het opstellen van gedegen economisch beleid.

We vertellen u graag nog veel meer over Ipsos I&O.


Neem contact op

Willen weten...
Herkent u zich daarin? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.