Ambtenaren willen graag bijleren

Ambtenaren willen zich meer ontwikkelen dan werkenden uit het bedrijfsleven. Zij kunnen dit ook vaker tijdens werktijd doen. Er worden ook meer cursussen door ambtenaren gevolgd.
07 februari 2019 | Roy van der Hoeve & Melle Conradie

Dagelijks werk blijft soms liggen 

Ambtenaren willen zich meer ontwikkelen dan werkenden uit het bedrijfsleven. Zij kunnen dit ook vaker tijdens werktijd doen. Er worden ook meer cursussen door ambtenaren gevolgd. Een minder positief aspect is wel dat dagelijkse werkzaamheden vaker dan onder werkenden in het bedrijfsleven blijven liggen. Dit blijkt uit onderzoek van I&O Research in opdracht van Binnenlands Bestuur onder ambtenaren en werkenden in het bedrijfsleven.

Een leven lang leren: grote behoefte onder ambtenaren

Minister Wouter Koolmees (SZW) pleit voor een sterkere en meer positieve leercultuur: een Leven Lang Ontwikkelen. In de voorgestelde aanpak wil het kabinet mensen stimuleren de eigen regie te voeren over hun loopbaan, zodat zij zich kunnen ontwikkelen en hun eigen keuzes kunnen maken. 
Het zal de minister niet veel moeite kosten overheidsmedewerkers achter zijn plannen te krijgen. Ruim acht op de tien ambtenaren willen zich gedurende hun loopbaan blijven ontwikkelen door trainingen en cursussen te volgen. In het bedrijfsleven is deze behoefte er bij 70 procent van de werkenden. Ruim drie kwart van beide groepen is tevreden over de kwaliteit van de gevolgde cursus of opleiding en het behaalde resultaat. 

Bijscholing binnen werktijd; er blijft wel eens werk liggen

Uit het onderzoek blijkt dat ambtenaren nu al meer doen aan hun persoonlijke ontwikkeling dan overige werkenden: de meerderheid volgt meerdere cursussen per jaar. Twee op de drie ambtenaren (66 procent) hebben de mogelijkheid om dit binnen werktijd te doen. In het bedrijfsleven heeft iets minder dan de helft deze mogelijkheid (47 procent). De helft van de ambtenaren (51 procent) geeft aan dat tijdens het volgen van een cursus of training werk is blijven liggen. In het bedrijfsleven geldt dit voor 40 procent.

Behalen certificaten belangrijker in bedrijfsleven

Werkenden volgen een cursus of training om hun werk beter te kunnen doen en nuttige kennis en vaardigheden te verwerven (figuur 1). Bij ambtenaren spelen deze redenen iets vaker een rol dan bij andere werkenden. In de laatste groep is het behalen van een certificaat, het realiseren van nieuwe (commerciële) kansen en het minimaliseren van baanverlies vaker een reden voor bijscholing.

Figuur 1
Welke redenen had u om deze training of cursus te volgen?
Meerdere antwoorden mogelijk

Ontbreken behoefte en tijd redenen om niet aan bijscholing te doen

Niet iedereen doet aan bijscholing: onder de ambtenaren volgde 24 procent het afgelopen jaar geen cursus of training. Ruim een op de drie (35 procent) werkenden uit het bedrijfsleven deed dit niet. De meest genoemde reden is een gebrek aan behoefte (figuur 2). Ook tijdsgebrek speelt een rol, dit geldt nog meer voor ambtenaren (26 procent) dan voor overige werkenden (16 procent). In het bedrijfsleven is het vaker niet gebruikelijk om cursussen te volgen in het specifieke beroep. Daarnaast worden er diverse andere zaken genoemd, zoals het niet doorgaan van een cursus, veranderen van baan of een naderend pensioen.

Figuur 2 Waarom heeft u in de afgelopen 12 maanden geen cursus of training gevolgd?(gevraagd aan werkenden die in de afgelopen 12 maanden geen cursus hebben gevolgd; n=714)

Verantwoording

I&O Research heeft dit onderzoek uitgevoerd in de periode van 7 januari tot en met 20 januari 2019, onder 2.736 werkenden. Het grootste deel van de respons (69%) is afkomstig uit het I&O Research Panel (n=1.892). Daarnaast hebben 844 lezers (31%) gehoor gegeven aan de oproep van Binnenlands Bestuur (via email) om de I&O-enquête in te vullen (open link).  

Tabel 1 Responsoverzicht 

De antwoorden van ‘het bedrijfsleven’ zijn gewogen naar verhoudingen in geslacht, leeftijd, opleidingsniveau en provinciegrootte op basis van gegevens van werkenden uit de Gouden Standaard 2017. De antwoorden van de ambtenaren zijn niet gewogen. Dit omdat er beperkt informatie beschikbaar is over wat de samenstelling van de totale groep (populatie) ambtenaren is. Omdat de groep ambtenaren in dit onderzoek relatief groot is, zijn alleen de twee groepen ten opzichte van elkaar vergeleken en worden er geen vergelijkingen gemaakt met het totaal (de totale werkzame bevolking). 

Klik hier voor een gerelateerd artikel in Binnenlands Bestuur

We vertellen u graag nog veel meer over Ipsos I&O.


Neem contact op

afbeelding

Roy van der Hoeve

Onderzoeksadviseur

afbeelding

Melle Conradie

Senior onderzoeker

Willen weten...
Herkent u zich daarin? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.