860.000 woningen verduurzaamd in 2022

In 2022 zijn er meer woningen verduurzaamd dan een jaar eerder. Dit blijkt uit de jaarlijkse monitor energiebesparende maatregelen en aardgasvrij die I&O Research voor de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) uitvoert.
09 juni 2023 | Melle Conradie & Door van der Vegt | #duurzaamheid #wonen

Groot deel van energiebesparende maatregelen bij koopwoningen

In 2022 werden bij ongeveer 860.000 woningen energiebesparende maatregelen toegepast. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om het isoleren van de woning of het plaatsen van een warmtepomp. Verhoudingsgewijs zijn koopwoningen vaker verbeterd dan huurwoningen. Van de verduurzaamde woningen is 77 procent een koopwoning, terwijl koopwoningen 57 procent van de totale woningvoorraad uitmaken. Dit patroon was ook zichtbaar in voorgaande jaren.

Glasisolatie is populair

Men plaatste in 2022 (en 2021) ongeveer net zo vaak dubbel of triple glas in de woning als een jaar eerder. In totaal gaat het om bijna een half miljoen woningen. Dit is vergelijkbaar met het voorgaande jaar.

Naast isolatiemaatregelen, zijn in 2022 ook ruim 1,4 miljoen installatiemaatregelen toegepast. Zo zijn er 141.000 warmtepompen en zonneboilers geplaatst in 2022. Dit is vergelijkbaar met 2021 en meer dan in 2020.

Daarnaast zijn diverse andere installatiemaatregelen toegepast die niet of nauwelijks energiebesparend zijn. Al zijn ze in sommige gevallen wel verduurzamend doordat ze groene stroom leveren (zoals zonnepanelen). In 2022 ging het om bijna 1,3 miljoen ‘overige maatregelen’. Dat zijn er meer dan in 2021 en 2020.

Financiële redenen belangrijke motivatie om te verduurzamen

Bijna de helft van de mensen die zonnepanelen namen, deden dit omdat het in hun ogen een goede investering is. Ook bij de andere verduurzamingsmaatregelen vormen financiële redenen een belangrijke motivatie. Daarnaast is het voorbereiden van de woning op de toekomst een belangrijke reden om te verduurzamen. Bij het plaatsen van een cv-ketel spelen andere redenen een rol, waarbij de bewoners vaak niet zelf beslissen, maar de verhuurder. Ook noemt men vaak ‘anders’ als reden. Uit die open antwoorden blijkt dat mensen regelmatig een nieuwe cv-ketel aanschaffen omdat de oude aan vervanging toe is.

Twee derde woningeigenaren wil mogelijk energiebesparende maatregelen toepassen

Kopers hebben over het algemeen meer mogelijkheden om woningaanpassingen te doen dan huurders. We vroegen aan kopers of ze in de komende drie jaar plannen hebben om energiebesparende maatregelen aan hun woning te laten uitvoeren. Eén op de drie zegt dit zeker (16%) of waarschijnlijk (19%) te gaan doen. Een kwart wil dit zeker niet doen, terwijl vier op de tien nog twijfelen en ‘misschien’ (29%) of ‘weet niet’ (11%) antwoorden. De bereidheid voor het nemen van maatregelen is toegenomen: in 2022 gaf 31 procent aan dit zeker niet te gaan doen.

Woningeigenaren met (mogelijke) plannen voor energiebesparende maatregelen overwegen het sterkst om zonnepanelen, beter geïsoleerd glas of een hybride warmtepomp te plaatsen. Net als bij de groep die al verduurzaamde, wordt financieel voordeel het vaakst genoemd. De helft (46%) van de woningeigenaren met plannen geeft aan dat ze energiebesparende maatregelen toe willen passen om de energierekening te verlagen. Een op de vijf (20%) noemt bijdrage aan milieuverbetering als belangrijkste motivatie en 16 procent wil het wooncomfort verbeteren.

Volledige rapport

Dit zijn enkele bevindingen uit de monitor energiebesparende maatregelen die uitgevoerd is door I&O Research voor de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De volledige rapportage met meer uitkomsten is beschikbaar op de website van RVO.

Onderzoeksverantwoording

In het kader van monitoring van het Klimaatbeleid heeft RVO de opdracht van het Ministerie van BZK om onderzoek uit te voeren naar onder meer de getroffen energetische maatregelen in de Nederlandse woningbouw. Dit onderzoek laat RVO jaarlijks uitvoeren, sinds 2022 in samenwerking met I&O Research.

Voor dit onderzoek zijn representatieve groepen van bewoners van koopwoningen, sociale huurwoningen en particuliere huurwoningen geselecteerd. Daarnaast is oversampled op mensen die een energiebesparende maatregel namen per woningtype. In totaal vulden 2.441 Nederlanders tussen 27 januari en 5 februari 2023 de online vragenlijst in. Het merendeel van de respondenten (n=2.241) maakt deel uit van het I&O Research Panel, en daarnaast hebben 200 mensen deelgenomen via PanelClix.

Om de representativiteit van de resultaten te waarborgen, zijn de representatieve groepen bewoners gewogen op basis van geslacht, leeftijd, opleiding en regio bij de berekening van de populatie-aantallen van genomen maatregelen per woningtype. Daarnaast is de netto steekproef voor de doelgroepen die het onderdeel over energiebesparende maatregelen en aardgasvrij hebben ingevuld (dus de aanvullende groepen naast de representatieve groepen), ook gewogen op eigendomssituatie, woningtype, bouwjaar en regio.

We vertellen u graag nog veel meer over Ipsos I&O.


Neem contact op

afbeelding

Melle Conradie

Senior onderzoeker

afbeelding

Door van der Vegt

Dataspecialist

Willen weten...
Herkent u zich daarin? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.